Obiady Czwartkowe

Idea projektu

Obiady Czwartkowe to przestrzeń do zawiązywania projektów o charakterze społecznym, w której możliwości przechodzą w realne działania.