Shiatsu family

Ideą Shiatsu family jest budowanie naturalnych dobrych relacji w rodzinie.

Z wieloletniej praktyki prowadzenia warsztatów nauki masażu Shiatsu wyłonił się niezwykle ciekawy wątek praktykowania masażu Shiatsu w rodzinach. Bywało tak że na warsztatach pojawiały się rodziny (np: mama z córką). Choć warsztat nie miał charakteru rozwiązywania problemów rodzinnych to często w takich sytuacjach dochodziło do istotnej poprawy tych relacji. Towarzyszyły temu łzy szczęścia. Z mojego punktu widzenia następować proces naturalnej i niewymuszonej komunikacji jaka jest potrzebna w każdej rodzinie.

W pędzie życia często brakuje jakościowo dobrych spotkań rodzimych a jeżeli już się ona pojawiają to oparte są na stosunkowo powierzchownych relacjach lub emocjonalnie mocnych ale opartych bardziej na konfrontacji. Nie trudno jest udowodnić że silne i emocjonalne konfrontację tworzą silne programy które w rodzimych realiach są wyjątkowo mocne i raniące. Te programy mogą trwać latami i przenosić się na następne pokolenia. Skoro w sytuacjach rodziny są często tworzone trudne programy to z oczywistego punktu mogą się również tworzyć pozytywne programy.

W moim przekonaniu projekt Shiatsu family może być niezwykle miłym i owocnym narzędziem do łagodzenie trudnych programów jak i jednocześnie tworzenia pozytywnych programów i poprawiania jakości relacji w rodzinie.